Om Collett Plast AS

Collett Plast AS er en norsk plastfabrikk som produserer en rekke egne produkter og tilpassede spesialprodukter på oppdrag fra våre kunder.

Collett Plast AS ble etablert i 1989 ved at maskiner og utstyr fra Reflix Plast AS ble overtatt. Reflix Plast AS ble etablert tidlig på 1950-tallet av verktøymaker Reidar Flikkeshaug. Han var utdannet verktøymaker fra Mustad Fabrikker AS på Gjøvik. Hans oppdrag her bestod i å lage stanseverktøy for stansing av metalldelene til glidelås. Flikkeshaug flyttet til Stjørdal da Norplasta AS ble etablert like etter krigen som en av de de første verktøymakere ved fabrikken.

Reidar Flikkeshaug startet opp egen bedrift etter få år og hans første produkter var leker (dukker) samt underleveranser til mekanisk og annen industri. Etter som han var plastpioner, hadde han kunder over hele landet og mange av hans tidligste kunder etablerte senere egne plastfabrikker. Oppstarten var enkel og hans første plastmaskin bygget han selv av deler fra et Spitfire fly. Senere ble det innkjøpt maskiner fra etablerte maskinleverandører og da fabrikken ble solgt bestod maskinparken av maskiner fra 10 til 160 tonns lukkekraft.

Blant våre nåværende og tidligere kunder kan nevnes: Siemens, Tomra, Hov Møbelindustri, NSB, Norsk Medisinal Depot, Byggmakker, Thyssen, COOP, Forestia, Norske Skog, Maxbo, Lerum Fabrikker, Spenncon, med fler.

Vår produksjon i dag er delt mellom egne produkter og underleveranser til andre brukere. Vi er tilknyttet et nettverk som består av oppfinnere, designere, modellbyggere, selgere, verktøyfremstillere og andre plastfabrikker (også utenfor Norge). Dette nettverket fungerer meget tilfredsstillende og gir oss nye ideer til produkter og produksjonsmåter.

Plastpioner
Collett Plast's forgjenger, Reflix Plast, var en av de første plastfabrikkene i landet.
For kjente merkevarer
Blant våre nåværende og tidligere kunder er Siemens, NSB, Coop, Norske Skog, Maxbo, Lerum med fler.